logo_f3.jpg (34729 bytes)

Dzisiaj jest   
Angielska wersjaAngielska wersja Niemiecka wersjaNiemiecka wersja Francuska wersjaFrancuska wersja

Zadania Fundacji

Celami Fundacji są:
1) pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala w Siemiatyczach,
2) wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników szpitala w Siemiatyczach,
3) wspieranie finansowe szpitala w Siemiatyczach,
4) kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców Siemiatycz i okolic,
5) wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej mieszkańców Siemiatycz i okolic.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
  • udzielanie szpitalowi w Siemiatyczach rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej aparatury medycznej bądź przekazywanie używanej, otrzymywanej od darczyńców,
  • udzielanie finansowego wsparcia szpitalowi w Siemiatyczach,
  • -inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Siemiatycz i okolic,
  • organizowanie nieodpłatnych porad, konsultacji mieszkańcom Siemiatycz i okolic przez fachowy personel medyczny współpracujący z Fundacją,
  • inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


E-mail:  kontakt@ratujmy.siemiatycze.org

Ostatnia aktualizacja:

Licznik odwiedzin: